آموزش

آیا آنبوردینگ تکمیل کننده آموزش های بدو استخدام است؟

/onboarding

آنبوردینگ یا Onboarding به فرآیند ورود و یا شروع کار یک فرد جدید در یک سازمان یا سازمانی مشخص اطلاق می‌شود. این فرآیند شامل تسهیل و هماهنگ کردن فرد جدید با محیط کاری، فرآیندها و سیستم‌های سازمانی است.


آموزش های بدو استخدام

/onboarding-training

آموزش‌های بدو استخدام، آموزش‌های اولیه و ضروری برای کارمندان جدید در یک سازمان هستند.


نیازسنجی آموزشی

/training-needs-assessment

نیازسنجی آموزشی در یک سازمان، فرآیندی است که به منظور شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها در سازمان، انجام می‌شود. این مقاله در تاریخ 23 فروردین 1403 به روزرسانی و تکمیل شد.