اشتراک اطلاعات

مدیریت دانش

/knowledge-management

مدیریت دانش در سازمان، به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که برای به اشتراک گذاشتن، جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از دانش در سازمان انجام می‌شود.