اولویت بندی

مدیریت کارها و نقاط تجمعی

/task-management

مدیریت کارها (Task Management) به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که برای مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف و کارهای روزمره انجام می‌شود.


مدیریت زمان

/time-management

مدیریت زمان یک مهارت مهم در زندگی و کار است که به ما کمک می‌کند به بهترین شکل ممکن از زمان خود استفاده کنیم و به اهدافمان دست یابیم.