ایزو 9001

ایزو 9001 شما کیکه یا واقعی؟

/iso9001-cake

توصیه به مدیران عاملی که به دلایل مختلف استاندارد ایزو 9001 را در سازمان خود صوری اجرا کردند تا گواهینامه آن را دریافت کنند. اکنون که فرصت دارید بجای این کیک ایزو 9001 از مزایای واقعی آن بهره ببرید.


{ترجمه} چگونه از ایزو 9001 استفاده کنیم؟

/iso9001-howtouseit

ایزو 9001 استانداردی است که نیازمندی های یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند. این استاندارد به کسب و کارها و سازمان ها کمک می کند که کارآمدتر باشند و رضایتمندی مشتری را بهبود دهند.


پیاده سازی ایزو 9001

/iso9001

استاندارد ایزو 9001 به سازمان ها کمک می‌کند تا رویکردهای بین المللی و استاندارد را برای مدیریت و بهبود فرآیندهای داخلی و سیستم مدیریت کیفیت خود پیاده کنند و سبب ارتقای سطح کیفیت محصولات و یا خدمات شوند.


ممیزی داخلی

/audit

ممیزی داخلی یکی از روش‌های تضمین کیفیت است که در آن، فرآیندها و محصولات درون سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.