ایزو 9001

{ترجمه} چگونه از ایزو 9001 استفاده کنیم؟

/iso9001-howtouseit

ایزو 9001 استانداردی است که نیازمندی های یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند. این استاندارد به کسب و کارها و سازمان ها کمک می کند که کارآمدتر باشند و رضایتمندی مشتری را بهبود دهند.


پیاده سازی ایزو 9001

/iso9001

استاندارد ایزو 9001 به سازمان ها کمک می‌کند تا رویکردهای بین المللی و استاندارد را برای مدیریت و بهبود فرآیندهای داخلی و سیستم مدیریت کیفیت خود پیاده کنند و سبب ارتقای سطح کیفیت محصولات و یا خدمات شوند.


ممیزی داخلی

/audit

ممیزی داخلی یکی از روش‌های تضمین کیفیت است که در آن، فرآیندها و محصولات درون سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.