ایشی کاوا

نمودار استخوان ماهی

/fishbone-diagram

نمودار استخوان ماهی یا Fishbone Diagram که به عنوان نمودار اسکلت ماهی نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای موثر در مدیریت کیفیت و حل مسائل است.