بازاریابی

12- کاملا رایگان بازاریابی کنید

/viral-marketing

... و آنگاه بازاریابی دهان به دهان که از جمله موثرترین نوع تبلیغات است شروع میشود.


تحقیقات بازار

/market-researchers

تحقیقات بازار به معنای مطالعه و تحلیل بازار و رفتار مشتریان است.


شخصیت مشتری

/customer-persona

شخصیت مشتری یا "Customer Persona" یک نمایش کلی و خلاصه ای است که شرکت ها برای درک بهتر نیازهای مشتریان خود ایجاد می کنند.


بازاریابی تلفنی با call center

/call-center

بازاریابی تلفنی، روشی از بازاریابی مستقیم است که در آن با استفاده از تماس تلفنی با مشتریان یا افراد پتانسیل، خدمات و محصولات شرکت به آنها معرفی می‌شود