باشگاه مشتریان

بازاریابی تلفنی با call center

/call-center

بازاریابی تلفنی، روشی از بازاریابی مستقیم است که در آن با استفاده از تماس تلفنی با مشتریان یا افراد پتانسیل، خدمات و محصولات شرکت به آنها معرفی می‌شود


باشگاه مشتریان

/customer-club

باشگاه مشتریان به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها به مشتریان وفادار خود اطلاق می‌شود. این برنامه‌ها و خدمات به منظور جذب و نگه‌داری مشتریان برای شرکت‌ها بسیار مهم هستند.