بچه ها

21- راهبرد مناسب برای تعادل بخشی بین کار و خانواده

/balance

بعضی اوقات مشکلات و درگیری های روزانه در محیط کار برای شما به عنوان یک پدر یا مادر باعث میشود از وقت گذراندن با اعضای خانواده و به خصوص فرزندان در حال رشد خودتان غافل شوید.