تحقیقات بازار

شخصیت مشتری

/customer-persona

شخصیت مشتری یا "Customer Persona" یک نمایش کلی و خلاصه ای است که شرکت ها برای درک بهتر نیازهای مشتریان خود ایجاد می کنند.