حسابداری

حسابداری مدیریت

/management-accounting

حسابداری مدیریت (Management Accounting) یکی از شاخه‌های حسابداری است که به بررسی و تحلیل اطلاعات مالی و غیرمالی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد.