حل مساله

توفان فکری روشی برای حل مساله

/brainstorming

توفان فکری یا همان "Brainstorming" یک روش گروهی است که برای تولید ایده‌های خلاقانه و حل مسئله‌های پیچیده استفاده می‌شود.


نمودار استخوان ماهی

/fishbone-diagram

نمودار استخوان ماهی یا Fishbone Diagram که به عنوان نمودار اسکلت ماهی نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای موثر در مدیریت کیفیت و حل مسائل است.


نقشه ذهنی

/mind-map

نقشه ذهنی به عنوان یک ابزار قدرتمند در حل مسائل، یادگیری، مدیریت پروژه، مدیریت وقت و ارتقای خلاقیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.


روش های حل مساله

/dmaic

حل مساله به مجموعه فرآیندها، روش‌ها و فنونی اطلاق می‌شود که به کمک آنها، مسائل مختلفی از ابتدا تا پایان و به صورت سامان یافته و کارآمد حل می‌شوند.