خلاقیت

بازاریابی پنهان

/stealth-marketing

بازاریابی پنهان یا Stealth Marketing، یک روش بازاریابی نوین است که در آن پیام‌های تبلیغاتی به صورت پنهانی و ناخودآگاه برای مخاطبان پخش می‌شوند.