دیجیتال مارکتینگ

اصول بازاریابی رقومی یا دیجیتال مارکتینگ

/digital-marketing-2

در حالی که 4P (محصول، قیمت، مکان، ترویج) هنوز هم در بازاریابی دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است، برخی از متخصصان معتقدند که این مدل برای دنیای دیجیتال امروزی به اندازه کافی جامع نیست. به همین دلیل، مدل 4E به عنوان جایگزینی برای 4P ارائه شده است