رهبری

مدیریت یا رهبری در سازمان

/management-leadership

مدیریت و رهبری دو مفهوم متفاوت هستند، اگرچه در برخی موارد ترکیبی از این دو در نقش یک فرد وجود دارد. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین مدیریت و رهبری را بررسی می‌کنیم:


پیشگفتار

/foreword

بسیاری از مدیران بر این باورند که مدیریت همانند رهبری یک گروه ارکستر است که با حرکات ساده و کوچک رهبر ارکستر، صدای سازهای مختلف با یکدیگر هماهنگ شده و نوای واحد و باشکوهی را به گوش ما می رساند ...