روابط عمومی

آیا فرایندهای ارتباطات و رسانه شرکت را برون سپاری کنیم؟

/communication-media-outsourcing

برون سپاری واحد ارتباطات و رسانه یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سازمانی است. اما اینکه واحد ارتباطات و رسانه را برون سپاری کنیم یا داخلی نگه داریم، بستگی به شرایط و نیازهای سازمان دارد. برای تصمیم‌گیری در این زمینه، می‌توانید به مزایا و معایب هر کدام اشاره کنید و با توجه به شرایط خود، تصمیم بگیرید.