زنجیره تولید

اکو سیستم کسب و کار

/business-ecosystem

اکوسیستم کسب و کار به معنای تمامی شرکای تجاری و غیرتجاری، مشتریان، تأمین کنندگان، محصولات و خدمات، سازمان های دولتی و غیر دولتی، رقبا و هر کس دیگری است که در فرآیند تولید، توزیع و فروش محصولات یا خدمات یک سازمان نقش دارند.