سازمان ایزو

{ترجمه} چگونه از ایزو 9001 استفاده کنیم؟

/iso9001-howtouseit

ایزو 9001 استانداردی است که نیازمندی های یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند. این استاندارد به کسب و کارها و سازمان ها کمک می کند که کارآمدتر باشند و رضایتمندی مشتری را بهبود دهند.