شادی

شوخ طبعی را جدی بگیرید

/humor

شوخ طبعی و خنده در محیط کار می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در بهبود روابط کاری و افزایش رضایت شغلی افراد محسوب شود.


15- انجام کارها با چاشنی لذت

/fun-workplace

پژوهشی که به تازگی به وسیله موسسه BrightHR صورت گرفته است، نشان میدهد کارمندانی که ساعات خوشی را در محل کار می گذرانند، کمتر به بیماری دچار می شوند، سخت کوش تر هستند و بهره وری بالایی دارند.


23- تعطیلات را سکوی پرتاب کسب و کار خود کنید

/business-holidays

تقریبا همه افراد تعطیالت را دوست دارند و آن را فرصتی برای بازیابی قوای روحی و انجام کارهای مفرح و مورد عالقه خود میدانند. صاحبان کسب و کارها نیز از این مسئله مستثنا نیستند و به فرصتی برای تجدید قوا و تفریح نیاز دارند.