شرح شغل

نیازسنجی آموزشی

/training-needs-assessment

نیازسنجی آموزشی در یک سازمان، فرآیندی است که به منظور شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها در سازمان، انجام می‌شود. این مقاله در تاریخ 23 فروردین 1403 به روزرسانی و تکمیل شد.