صورتجلسه

پس از نوشتن صورتجلسه چه کارهای دیگری لازم است؟

/meeting-follow-up

پس از نوشتن صورتجلسه، چند کار باید انجام دهید تا فرایند برگزاری جلسه و تصمیم گیری کامل شود:


چگونه یک صورت جلسه بنویسیم؟

/minuteofmeeting

صورت جلسه یک سند رسمی است که شامل جزئیات جلسه و تصمیماتی که در آن گرفته شده است. برای نوشتن یک صورت جلسه، می‌توانید اطلاعات زیر را در آن ثبت کنید.