صورتجلسه

چگونه یک صورتجلسه بد ننویسیم

/mom

معمولا سخت ترین قسمت نوشتن یک صورتجلسه، داشتن یک ایده مناسب برای شروع آن است که با چه جملاتی شروع به نوشتن صورتجلسه کنیم. اگر برای این چالش همیشگی یک ایده و راهکار مناسب داشته باشیم ادامه نوشتن صورتجلسه به سختی شروع آن نیست.


پس از نوشتن صورتجلسه چه کارهای دیگری لازم است؟

/meeting-follow-up

پس از نوشتن صورتجلسه، چند کار باید انجام دهید تا فرایند برگزاری جلسه و تصمیم گیری کامل شود:


چگونه یک صورت جلسه بنویسیم؟

/minuteofmeeting

صورت جلسه یک سند رسمی است که شامل جزئیات جلسه و تصمیماتی که در آن گرفته شده است. برای نوشتن یک صورت جلسه، می‌توانید اطلاعات زیر را در آن ثبت کنید.