فایو اس

نظام آراستگی یا فایو اس

/5s

نظام آراستگی یا 5S یک روش مدیریتی است که در ابتدا در ژاپن به وسیله شرکت تویوتا توسعه یافت. این روش به منظور بهبود کیفیت، بهره وری و ایمنی در محیط کار استفاده می‌شود.