فرایند استخدام

استخدام یا خواستگاری مساله این است

/recruitment

استخدام یک فرد جدید برای یک شرکت یا سازمان، به طور کلی، یک فرایند چند مرحله‌ای است که شامل بررسی و ارزیابی کاربردی، فنی و رفتاری نامزدها است.


ارزیابی و جذب نیروی انسانی برای استخدام

/employment

استیو جابز: "اگر بهترین‌ها را نگه ندارید، به کس دیگری اجازه می‌دهید آن‌ها را استخدام کنند."