محیط کار خلاق

15- انجام کارها با چاشنی لذت

/fun-workplace

پژوهشی که به تازگی به وسیله موسسه BrightHR صورت گرفته است، نشان میدهد کارمندانی که ساعات خوشی را در محل کار می گذرانند، کمتر به بیماری دچار می شوند، سخت کوش تر هستند و بهره وری بالایی دارند.