مخاطب

چالش مدیران با حضور بدون استراتژی در فضای مجازی

/strategy-for-cyberspace

اگر مدیر سازمان برای حضور در فضای مجازی استراتژی مشخصی نداشته باشد، ممکن است با مشکلات و چالش‌هایی روبرو شود که برخی از این چالش ها عبارت است از: