مدیریت

مدیریت یا رهبری در سازمان

/management-leadership

مدیریت و رهبری دو مفهوم متفاوت هستند، اگرچه در برخی موارد ترکیبی از این دو در نقش یک فرد وجود دارد. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین مدیریت و رهبری را بررسی می‌کنیم:


حسابداری مدیریت

/management-accounting

حسابداری مدیریت (Management Accounting) یکی از شاخه‌های حسابداری است که به بررسی و تحلیل اطلاعات مالی و غیرمالی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد.


با چند سبک مدیریتی آشنا شوید

/management-styles

سبک مدیریتی به شیوه و روشی گفته می‌شود که یک مدیر برای مدیریت سازمان و کارکنان خود انتخاب می‌کند. این سبک مدیریتی می‌تواند شامل روش‌های مختلفی باشد که برای رسیدن به اهداف سازمانی، ایجاد فرهنگ سازمانی و مدیریت کارکنان استفاده می‌شود.


داشبورد مدیریت

/management-dashboard

داشبورد مدیریتی یک ابزار مدیریت کسب و کار است که که عملکرد یک سازمان یا عملیات کلیدی یک کسب و کار را به تصویر می‌کشد و همانند داشبورد خودرو، یک داشبورد اثربخش کسب و کار، با ارسال پیام‌های روشن، منسجم و بسیار مربوط به موضوع مورد سنجش است.