مستندسازی

روش اجرایی چه تفاوتی با دستورالعمل کاری دارد؟

/procedure-instruction

روش  اجرایی (Procedure) و دستورالعمل (Instruction) دو مفهوم متفاوت در مستندسازی و مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند. اگر چه هر دو مورد نیاز هستند لیکن نباید آنها را بجای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.


آیین نامه های لازم برای یک سازمان

/regulations

آیین‌نامه یک سند رسمی است که توسط یک سازمان، شرکت یا قانونگذار تدوین شده و حاوی دستورالعمل‌ها، قوانین و مقرراتی است که برای اجرای یک فعالیت خاص در آن سازمان یا شرکت لازم است رعایت شود.


نقش فرم های اجرایی در سازمان

/form

فرم‌ها در کسب و کارها بسیار مهم هستند زیرا این ابزارها به کاربران کمک می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت سریع و دقیق ارائه دهند.


چگونه یک روش اجرایی بنویسیم؟

/procedure

يكی از انواع مستندات مهم و تاثیرگذار برای هر سازمانی روش اجرايی مدون است. اما پیش از تدوین یک روش اجرایی بهتر است یک نقشه برای فرایند مورد نظر ترسیم شود.