مصاحبه

مشکلات روش مصاحبه برای ارزیابی و استخدام چیست؟

/job-interview-problems

روش مصاحبه، یکی از رایج‌ترین روش‌های استخدام و ارزیابی نیروی انسانی است. این روش برای بررسی مهارت‌ها، شایستگی‌ها، تجربیات و سایر ویژگی‌های مرتبط با متقاضیان شغل استفاده می‌شود. روش مصاحبه در ارزیابی و استخدام نیروی انسانی دارای مزایا و نقاط قوتی است.


ارزیابی و جذب نیروی انسانی برای استخدام

/employment

استیو جابز: "اگر بهترین‌ها را نگه ندارید، به کس دیگری اجازه می‌دهید آن‌ها را استخدام کنند."


مخزن استعداد برای استخدام

/talent-pipeline

مخزن استعداد یا Talent Pipeline به مجموعه‌ای از افرادی گفته می‌شود که در گذشته اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند، مصاحبه شده‌اند یا به هر دلیل دیگری از اهمیت بالایی برخوردار هستند.