موفقیت

{بررسی مقاله} عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌ها در شرکت‌های ایرانی

/success

با توجه به اینکه استراتژی‌های کسب‌وکاری نقش بسیار مهمی در موفقیت شرکت‌ها دارند، شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت آنها، می‌تواند برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها بسیار مفید واقع شود.


5- زمان تان را بسته بندی کنید

/time-boxing

همه کارآفرینان موفق باید درباره برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند. بدون پایبندی به برنامه ریزی و انجام کارهای روزانه نمی توان به اهداف و برنامه های بلندمدت دست پیدا کرد.


13- رایج ترین اشتباهات در برنامه ریزی های روزانه

/daily-schedule

همه کارآفرینانی که در مسیر موفقیت گام برمی دارند باید به برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند.


14- هوشمندانه تر کار کنید نه سخت تر

/be-smart

موفقیت ناشی از حرکت و فعالیت نیست، بلکه از تمرکز شکل میگیرد؛ بایست مطمئن شوید که از زمان تان به طور موثر و مولد استفاده کرده اید.