موفقیت پایدار

مزایای کارگروهی در دستیابی به موفقیتهای پایدار

/teamworking

کارگروهی به معنای انجام یک پروژه یا کار با همکاری یا هماهنگی بین افراد مختلف است. در این روش کاری، افراد با همکاری و تلاش مشترک به انجام یک کار می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا به بهترین نتیجه برسند.