نرم افزار

سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS

/his

سیستم HIS (Hospital Information System) یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که به شناسایی، جمع‌آوری، ذخیره، انتقال و تحلیل اطلاعات پزشکی و مدیریتی کمک می‌کند.


نقشه ذهنی

/mind-map

نقشه ذهنی به عنوان یک ابزار قدرتمند در حل مسائل، یادگیری، مدیریت پروژه، مدیریت وقت و ارتقای خلاقیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.


باشگاه مشتریان

/customer-club

باشگاه مشتریان به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها به مشتریان وفادار خود اطلاق می‌شود. این برنامه‌ها و خدمات به منظور جذب و نگه‌داری مشتریان برای شرکت‌ها بسیار مهم هستند.