نقشه راه

بدون سناریو تبلیغات نسازید

/advertising-scenario

سناریو به عنوان یک نقشه راه برای تهیه فیلم و عکس تبلیغاتی عمل می‌کند و به تیم تولیدی کمک می‌کند تا هدف خود را به درستی درک کنند و تلاش کنند تا آن را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارند.