وفاداری مشتری

باشگاه مشتریان

/customer-club

باشگاه مشتریان به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها به مشتریان وفادار خود اطلاق می‌شود. این برنامه‌ها و خدمات به منظور جذب و نگه‌داری مشتریان برای شرکت‌ها بسیار مهم هستند.