کنترل آماری فرایند

کنترل آماری فرایندها

/spc

کنترل آماری فرایندها (Statistical Process Control یا SPC) یک روش کنترل کیفیت است که با استفاده از تحلیل آماری، فرایندهای تولیدی یا خدماتی را کنترل می‌کند.