pull

راهبردهای بازاریابی و تبلیغات

/push-pull

در بازاریابی و تبلیغات، دو استراتژی معروف به نام‌های "Push" و "Pull" وجود دارند که به شرح زیر هستند: