شکایت مشتری

مدیریت شکایت مشتریان

/customer-complaint

مدیریت شکایات مشتریان یکی از اصولی‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌های خدمات مشتریان است که در صورت عدم توجه به آن، می‌تواند به از دست دادن مشتریان و در نهایت کاهش درآمد و سود سازمان منجر شود.