مهندس حسین صادق فر

  • مهندس مکانیک و ارشد MBA 
  • عضو سازمان نظام مهندسی - پایه دو
  • مشاور ویژند Branding

مدیریت راهبردی - پیاده سازی استانداردهای بین المللی مدیریت - داشبورد مدیریت - ویژندسازی - مدیریت پروژه - مدیریت زمان - نظام آراستگی - جذب، ارزیابی و استخدام - مربی گری و توانمندسازی نیروی انسانی - اعتباربخشی بیمارستانی - مدیریت بهره وری - تصمیم سازی - مدیریت دانش - باشگاه مشتریان - تبلیغات و بازاریابی - هویت بصری - معماری سازمانی - مستندسازی فرایندها - تولید محتوا - ممیزی داخلی - برنامه ریزی آموزشی - تحقیقات بازار - طرح کسب و کار - حل مساله - طراحی وبسایت

HSE - IMS - FMEA - 5S - MIS - HIS - HACCP - CRM - BPM - Min Mapping - SPC - SQC

درخواست مشاوره
مهندس حسین صادق فر
نمونه پروژه های اجرا شده

نمونه پروژه های اجرا شده

مدیران سازمان ها بدون بکارگیری ابزارها و فنون مدیریت نمی توانند به درستی سازمان را در مسیر پیشرفت قرار دهند. بسیاری مدیریت را یک هنر می نامند که البته اشتباه نیست لیکن اجرای هنرمندانه مدیریت یک سازمان،  بدون مهارت در ابزار و فنون مدیریت میسر نیست. 
مشاور مدیریت در سازمان های مختلف همواره تلاش کرده است تا مدیریت مدیران را به کمک این ابزارها و فنون علمی تقویت بخشد. برخی از عکس های این گالری به خوبی نشان می دهد که چگونه می توان از این ابزارها و فنون برای مدیریت یک سازمان و قرار دادن آن در مسیر پیشرفت بهره جست.

مشاهده کامل گالری

درباره مشاور مدیریت

درباره مشاور مدیریت

تفکر، تلاش و توکل
شعار مشاور مدیریت است که با سه حرف "ت" شروع می شود. اگر این سه کلمه در زندگی و کار به درستی درک و عملیاتی شود مسیر پیشرفت با کمترین هزینه و با بهره وری کافی طی خواهد شد. 
این شعار نه تنها سرلوحه کاری مشاور مدیریت بوده و هست بلکه همواره تلاش بر این بوده است که در سازمان های طرف قرارداد نیز به مدیران و کارکنان، مزایای این سه گام تشریح شود تا آنها نیز حرکت خود را بر این پایه تنظیم کنند.

آشنایی بیش‌تر ...