اصول دمینگ

اصول دمینگ

/deming

اصول چهارده‌گانه دِمینگ مجموعه‌ای از اصول مدیریتی هستند که توسط ویلیام ادوارد دمینگ، استاد آمار آمریکایی مطرح، در سال 1950 معرفی شدند.