اصول چهارده‌گانه دِمینگ (Deming's 14 Points) مجموعه‌ای از اصول مدیریتی هستند که توسط ویلیام ادوارد دمینگ (William Edwards Deming)، استاد آمار آمریکایی مطرح، در سال 1950 معرفی شدند. این اصول برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات در شرکت‌ها و سازمان‌ها به کار می‌روند.

اصول چهارده‌گانه دمینگ شامل موارد زیر هستند:

1. رویكرد و تمركز بر كیفیت

2. تغییر فرهنگ سازمانی

3. رهبری تلاشگر

4. بهبود فرآیندها

5. استفاده از آمار و داده‌ها

6. آموزش و آموزش‌های مرتبط با کار

7. ایجاد همکاری بین دپارتمان‌ها

8. از بین بردن تفاوت‌ها بین قسمت‌های سازمانی

9. ایجاد ثبات در فرآیندها

10. استفاده از تکنولوژی بهینه

11. ایجاد اعتماد داخلی و خارجی

12. رفع عواملی که منجر به خطا و اشتباهات می‌شوند

13. دستیابی به بهبود مداوم

14. ایجاد فرهنگ پیشرفت و افزایش بهره‌وری در سازمان

با پیاده‌سازی این اصول، سازمان‌ها می‌توانند کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

روش پیاده سازی

پیاده‌سازی اصول دمینگ در یک سازمان باید به صورت جامع و سیستماتیک انجام شود و باید با توجه به وضعیت و شرایط خاص سازمان طراحی شود. در ادامه چند مرحله کلی برای پیاده‌سازی اصول دمینگ در یک سازمان آورده شده است:

1. تشخیص وضعیت فعلی سازمان: مرحله اول برای پیاده‌سازی اصول دمینگ، تشخیص وضعیت فعلی سازمان و شناسایی مشکلات و نواقص کیفیتی است که در سازمان وجود دارد. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند بررسی عملکرد، بررسی نظام‌های کنترل کیفیت و بررسی نظام‌های روابط عمومی با مشتریان و کارکنان استفاده کرد.

2. برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی اصول دمینگ: در این مرحله باید برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی اصول دمینگ در سازمان انجام شود. برنامه‌ریزی شامل تعیین اهداف، تعیین تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها، تعیین زمانبندی و انتخاب ابزارهایی برای پیاده‌سازی اصول دمینگ است.

3. آموزش کارکنان: در این مرحله باید کارکنان سازمان آموزش داده شوند تا بتوانند با اصول دمینگ آشنا شوند و بتوانند آن‌ها را در فعالیت‌های خود پیاده‌سازی کنند. آموزش می‌تواند به صورت داخلی با استفاده از کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی و مسابقات کیفیتی انجام شود و یا به صورت خارجی با استفاده از دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های کیفیتی انجام شود.

4. تعیین هدف‌های کیفیتی: در این مرحله هدف‌های کیفیتی برای سازمان تعیین می‌شود. این هدف‌ها باید از طریق ارتباط با مشتریان و کارکنان سازمان و با توجه به نیازهای آن‌ها تعیین شوند.

5. اجرای اصول دمینگ: در این مرحله باید اصول دمینگ در فرآیندهای سازمانی، محصولات و خدمات پیاده‌سازی شوند. این اجرا می‌تواند شامل تغییر فرآیندها، بهبود روش‌های کنترل کیفیت، بهبود فرایند‌های تولید و ارائه خدمات، استفاده از آمار و داده‌ها، ایجاد همکاری بین دپارتمان‌ها و بررسی و بهبود مداوم فرآیندها باشد.

6. ارزیابی و بازخورد: در این مرحله باید عملکرد سازمان در پیاده‌سازی اصول دمینگ ارزیابی شود. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند بررسی عملکرد، مشاهده مستقیم، برگزاری نظرسنجی‌ها و برگزاری جلسات بازخورد استفاده کرد.

7. بهبود مداوم: پیاده‌سازی اصول دمینگ در یک سازمان باید به صورت مداوم و پیوسته انجام شود. برای این منظور باید عملکرد سازمان در پیاده‌سازی اصول دمینگ مستمراً بررسی و ارزیابی شود و هرگونه نواقص و مشکلات کیفیتی باید بهبود یابد.

8. ایجاد فرهنگ کیفیت: در این مرحله باید فرهنگ کیفیت در سازمان ایجاد شود. این فرهنگ شامل ارزش‌ها، اصول و رویکردهای کیفیتی است که در سازمان باید به جایگاه ویژه‌ای دست یابند و همه کارکنان سازمان باید به آن‌ها پایبند باشند.

9. رسیدن به بهره‌وری بالاتر: با پیاده‌سازی اصول دمینگ در سازمان، بهره‌وری سازمان باید بهبود یابد. این بهره‌وری می‌تواند به دو صورت افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها باشد.

10. مدیریت تغییر: پیاده‌سازی اصول دمینگ در یک سازمان نیاز به تغییر فرهنگ و ساختار سازمانی دارد. برای این منظور باید به مدیریت تغییر در سازمان توجه شود و تغییراتی که برای پیاده‌سازی اصول دمینگ در سازمان لازم است، با همکاری کارکنان و مدیران سازمان انجام شود.

در کل، پیاده‌سازی اصول دمینگ در یک سازمان نیازمند تلاش و تمرکز مدیریت و همکاری تمامی کارکنان سازمان است. با پیاده‌سازی این اصول، سازمان می‌تواند کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود داده و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد.