فرایند

روش اجرایی چه تفاوتی با دستورالعمل کاری دارد؟

/procedure-instruction

روش  اجرایی (Procedure) و دستورالعمل (Instruction) دو مفهوم متفاوت در مستندسازی و مدیریت فرایندهای کسب و کار هستند. اگر چه هر دو مورد نیاز هستند لیکن نباید آنها را بجای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.


مدیریت شکایت مشتریان

/customer-complaint

مدیریت شکایات مشتریان یکی از اصولی‌ترین و حیاتی‌ترین بخش‌های خدمات مشتریان است که در صورت عدم توجه به آن، می‌تواند به از دست دادن مشتریان و در نهایت کاهش درآمد و سود سازمان منجر شود.


نقش فرم های اجرایی در سازمان

/form

فرم‌ها در کسب و کارها بسیار مهم هستند زیرا این ابزارها به کاربران کمک می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت سریع و دقیق ارائه دهند.