کارجو

مخزن استعداد برای استخدام

/talent-pipeline

مخزن استعداد یا Talent Pipeline به مجموعه‌ای از افرادی گفته می‌شود که در گذشته اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند، مصاحبه شده‌اند یا به هر دلیل دیگری از اهمیت بالایی برخوردار هستند.