گواهینامه ایزو

ایزو 9001 شما کیکه یا واقعی؟

/iso9001-cake

توصیه به مدیران عاملی که به دلایل مختلف استاندارد ایزو 9001 را در سازمان خود صوری اجرا کردند تا گواهینامه آن را دریافت کنند. اکنون که فرصت دارید بجای این کیک ایزو 9001 از مزایای واقعی آن بهره ببرید.