کسب و کار

اکو سیستم کسب و کار

/business-ecosystem

اکوسیستم کسب و کار به معنای تمامی شرکای تجاری و غیرتجاری، مشتریان، تأمین کنندگان، محصولات و خدمات، سازمان های دولتی و غیر دولتی، رقبا و هر کس دیگری است که در فرآیند تولید، توزیع و فروش محصولات یا خدمات یک سازمان نقش دارند.


{بررسی مقاله} عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌ها در شرکت‌های ایرانی

/success

با توجه به اینکه استراتژی‌های کسب‌وکاری نقش بسیار مهمی در موفقیت شرکت‌ها دارند، شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت آنها، می‌تواند برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها بسیار مفید واقع شود.


مربی یا هدایتگر

/coaching

مربی گری و هدایتگری هر دو روش‌هایی هستند که به شخص یا کسب و کار کمک می‌کنند تا در مسیر اهداف خود پیشرفت کنند.