تقریبا همه افراد تعطیالت را دوست دارند و آن را فرصتی برای بازیابی قوای روحی و انجام کارهای مفرح و مورد علاقه خود میدانند. صاحبان کسب و کارها نیز از این مسئله مستثنا نیستند و به فرصتی برای تجدید قوا و تفریح نیاز دارند. تعطیلاتی را که پیش رو دارید میتواند فرصت خوبی برای رهایی از شر تنش های کاری تلقی شود. اما اگر نکاتی را رعایت نکنیم این تعطیلات میتواند عذاب بیشتری برایمان داشته باشد. به عنوان مثال برخی طبق عادت کارهای اداری شان را با خود به تعطیلات یا سفر میبرند. این کار میتواند موجب کاهش بهره وری کار و نیز لذت نبردن از تعطیلات شود. مسافرت باید موجب شود از کار جدا شویم و ذهن خود را خالی کنیم. برخی دیگر در تعطیلات دست از ارتباطات کاری خود بر نمیدارند. تلفن های کاری و ایمیل های همکاران را پاسخ میدهند و به آنها پیام میفرستند و به پیام هایشان جواب میدهند. خوبست در تعطیلات به خود و دیگران احترام بگذاریم و از ارسال پیام یا برقراری تماس با سایر همکاران خودداری کنیم.

رابطه تعطیلات و بهبود بهره وری
اندکی تنفس و استراحت از ضرورتهای هر کسب و کاری است. با اختصاص دادن وقت خود به تعطیلات، بهتر میخوابید و استرس کمتری خواهید داشت. از سویی ارتباط بهتری نیز با خانواده و افرادی که دوست دارید برقرار خواهید کرد. شواهد بسیاری بر موثر بودن تعطیالت در کاهش استرس و بهبود بهره وری در میان صاحبان کسب و کار بیان شده است. اگر چه لازم نیست برای لحظه به لحظه تعطیلات خود برنامه ریزی کنید، اما بهتر است یک ایده و برنامه کلی از کارهایی که دوست دارید انجام دهید یا باید به سرانجام برسانید، داشته باشید. با داشتن چنین برنامه ای از زمان خود محافظت میکنید و با استفاده درست از زمان می توانید حتی برای فعالیت های مفرح هم برنامه ریزی کنید. در روزهای تعطیل به کارهایی بپردازید که دوست دارید و در زمره سرگرمی های مورد علاقه شما محسوب میشود. تحقیقات نشان میدهد که افراد شادتر، سخت تر کار میکنند و بهره وری بیشتری در کار خواهند داشت. این تعطیلات به شما و خانواده تان انرژی و روحیه می بخشد و شما را قادر میسازد که در هنگام برگشت به کار تمرکز بهتری روی امور خود داشته باشید. همچنین از کارهایی که افراد ناموفق در تعطیلات انجام میدهند حتما دوری کنید. مواردی مانند:

  • بی توجهی به اعضای خانواده
  • استراحت ناکافی
  • با خرید بدون توجیه سعی در کسب آرامش داشتن
  • مصرف زیاد فست فود و غذاهای ناسالم
  • کنار نگذاشتن کارهای اداری و فکر کردن مرتب به آنها
  • زمان زیادی را به تنبلی سپری کردن
  • فاصله نگرفتن از فضای مجازی
  • ترجیح خانه نشینی به سفر
  • استفاده نادرست از زمان