سال 1398 تعدادی از مقاله های من در ستون کسب و کار روزنامه خراسان چاپ شد و خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو گردید. در این مقاله ها هر بار به توضیح یکی از ابزارهای مدیریتی لازم برای اداره سازمان می پرداختم. انتخاب موضوع مقاله ها حاصل همفکری با دبیر محترم صفحه بود که با توجه به علایق مخاطبان و مقتضیات روزنامه مشخص می گردید. 

مخاطبان این ستون عموما مدیران سازمان ها، صاحبان کسب و کارها، کارکنان، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه مدیریت بودند و هدف این بود که روش ها و ابزارهای مدیریتی ضروری برای اداره یک کسب و کار یا سازمان توضیح داده شود. این مطالب با مثال هایی عینی و پیشنهادهایی که همراه داشتند اطلاعاتی را به مدیرانی که به صورت آکادمیک با علم مدیریت آشنا نیستند ارایه میکرد.

مطالب مطرح شده در این سلسله مقالات در زمینه های مختلف از جمله نحوه اداره جلسات، مدیریت زمان، ترفندهای فروش، نحوه مواجهه با مشتری، بازاریابی، کارآفرینی و تعادل بین کار و زندگی بودند. هر مطلب به صورت مستقل از دیگر مطالب به نگارش درآمده و منتشر شدند. بعد از مدتی و به پیشنهاد دوست خوبم آقای محمد لطفی بر آن شدم تا این سلسله مقاله ها را سرجمع کرده و در قالب یک کتاب آنها را منتشر کنم. اکنون با همکاری محمد عزیز این مهم محقق شده است و در کتابی که پیش رو دارید مطالبی که عرض کردم همراه با یک پیشگفتار مهیج و آموزنده پیش روی شما قرار دارد. 

در پیشگفتار کتاب مطالب بسیار منحصر به فرد و جدیدی مطرح شدند و هدف این بوده است که مخاطبین و علاقه مندان به مدیریت آگاه شوند که با چه کار سختی روبرو هستند. کاری که واقعا ترکیبی از علم و هنر است و اگر دانش و مهارت خود را به طور مستمر نسبت به آن به روز نکنند قطعا پشیمان خواهند شد.