همه کارآفرینان موفق باید درباره برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند. بدون پایبندی به برنامه ریزی و انجام کارهای روزانه نمی توان به اهداف و برنامه های بلندمدت دست پیدا کرد. پایبندی به برنامه ریزی روزانه یعنی شخص زمان ارزشمند خود را با فعالیت های مهم، سازنده و مفید سپری کرده است. 

اگر می بینید شرکت در جلسه ای هیچ مزیتی برایتان ندارد آن را از تقویم کاری خودتان حذف کنید. همچنین اگر می بینید مهلت انجام پروژه رو به اتمام است کارهایی مانند کتاب خواندن و ورزش کردن را به زمان دیگری موکول کنید. افراد موفق عادت دارند با مدیریت زمان از تأخیر در امان بمانند. به عبارت ساده تر، برنامه ریزی زمان، اختصاص دادن واحدهای زمان به کارهایی است که قصد انجام آن را دارید. برای اینکار زمان های اوج کارایی خود را پیدا کنید. 

فرد در طول روز زمان های افت و خیز انرژی و سطح تمرکزش را تجربه می کند. با دانستن ساعات اوج کارایی خود می توانید، یک برنامه زمانی متناسب با ویژگی های خودتان تنظیم کنید. برای انجام هر کار وقت مشخصی تعیین کنید. با در نظر گرفتن زمان هایی که در اوج کارایی خود هستید، به تقویم کاری تان مراجعه کنید و برای روز یا روزهایی که باید یک کار مشخص را انجام دهید، زمانبندی کنید. 

واحدهای زمانی که آدم های موفق برای خود انتخاب می کنند از ۱۵ تا ۴۵ دقیقه متغیر است و از طرفی آنها هر نیم یا یک ساعت یک استراحت کوتاه 5 تا 10 دقیقه ای به مغز خود می دهند تا دوباره آماده پردازش داده ها شود. به این نکته نیز توجه کنید که تنها این برنامه ریزی را در حافظه داشته باشید کافی نیست، بلکه باید آن را مکتوب کنید. برای مکتوب کردن برنامه هایتان می توانید از یک نرم افزار یا روش قدیمی نوشتن در دفتر سالنامه استفاده کنید؛ در هر صورت نوشتن برنامه ها امری کلیدی است.