بسیاری از مدیران موفق سازمان های جهانی از روش های ارتباطی بدون نیاز به مکالمه همزمان، همچون ایمیل، پیامک یا پیام در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. اجتناب از تماس تلفنی یا تصویری به آنها این اجازه را می دهد تا امور روزانه خود را مطابق برنامه ریزی قبلی که داشته اند پیش ببرند. آنها وقت خود را به سادگی در اختیار دیگران قرار نمی دهد و حین برقراری ارتباط به شیوه های نوین با دیگران، می توانند به امور ساده ای از کسب کار نیز بپردازند یا پیام های کاری را حین بازی با بچه های خود ارسال کنند. اگرچه درستی چنین کارهایی جای بحث دارد، اما به نظر میرسد باعث افزایش بازدهی میشود.

تماس تلفنی وقت تان را هدر می دهد

تماس های تلفنی در بیشتر مواقع کنترل زمان را از شما می گیرند. وقتی کسی به شما زنگ میزند و شما پاسخ می دهید، یعنی در زمانی که او راحت تر است با او صحبت می کنید، نه زمانی که برای شما مناسب است. وقتی تلفن تان در حالت سکوت است، شما در کنترل خودتان هستید. شما می توانید پیام ها و ایمیل های خود را در زمان های خاصی نگاه کنید، یعنی همان زمانی که خودتان انتخاب می کنید و توجه تان را به این بررسی و پاسخگویی به آنها معطوف کنید و بقیه اوقات، به طور کامل روی دیگر کارهای تان متمرکز شوید. اما تماس های تلفنی این امکان را از شما می گیرد و کاملا منفعل می شوید.

تماس تلفنی یک فناوری منسوخ شده است

حضور با تمرکز در یک جلسه مهم، بررسی بدون وقفه یک سند یا حضور تمام و کمال کنار خانواده، از جمله کارهایی هستند که شما با رها شدن از تماس های تلفنی می توانید به خوبی به آنها بپردازید. از اینها گذشته برقراری تماس تلفنی در محل کار یا دیگر مکان های عمومی معمولا سبب می شود تمرکز دیگران که در آن محل حضور دارند مختل شده و ناخواسته توجه آنها به سمت گفتگوهای شما جلب شود که به هیچ عنوان مورد نیاز یا علاقه آنها نیست. 

این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که بدانید تماس های تلفنی در کنار مواردی دیگر مانند تماشای تلویزیون، طولانی شدن جلسات، انجام کارهای کم اهمیت، پذیرایی از مهمان های ناخواسته، ناتوانی در نه گفتن و ... از جمله سارقین زمان شما هستند و اگر به این مسئله باور داشته باشید که وقت از طلا ارزشمندتر است بی شک در تغییر عادت خود برای کاهش برقراری تماس های تلفنی تلاش بیشتری نشان خواهید داد. 

البته این نکات بدین معنی نیست که نبایست هیچ تماس تلفنی داشته باشید یا به هیچ تماسی پاسخ دهید چرا که برخی امور قطعا به تبادل نظر نیاز دارند و با استفاده از فناوری تلفن، سریع تر انجام می شوند اما بحث اصلی این است که بتوانید زمان خودتان را تحت کنترل داشته باشید. این را نیز بدانید که از اختراع تلفن بیش از یک قرن میگذرد و این فناوری با فراگیر شدن روش های ارتباطی نوین دیگر فناوری قابل توجهی نیست و چه بسا بتوان گفت که این فناوری منسوخ شده است.