پایداری کسب و کار به عوامل مختلفی بستگی دارد وجود مشتریان وفادار یکی از مهمترین عوامل است. آنها نماینده چیزی کمتر از %20 کل مشتریان هستند، اما موجب نهایی شدن بیش از %50 فروش می شوند. مشتری که بتواند خریدهای مجدد داشته باشد، برای ادامه فعالیت یک شرکت بسیار حیاتی است.

دنبال مشتریان وفادار باشید

برای افزایش فروش باید به دنبال هسته ای از مشتریان وفادار بود که همیشه محصولات و خدمات آن کسب و کار را خریداری می کنند. تغییرات دوره ای در پایگاه مشتریان نشانه این است که کسب و کار نتوانسته بازار خاص خود را پیدا کند. در نتیجه پول، زمان و سایر منابع به دنبال پیدا کردن مشتری خاص هدر رفته است. برخی از مدیران کسب و کار در چشم و هم چشمی بکارگیری نرم افزارها و سخت افزارهای مد شده، به دنبال توسعه سریع پایگاه مشتریان خود هستند و غافل از این که این کار به تنهایی ضامن ادامه رشد کسب و کار آنها نیست و دنباله روی با چشمان بسته و بدون تحقیق و توسعه سبب گمراهی مسیر حرکت کسب و کار می شود.

روش یافتن مشتری وفادار

مشاغل کوچک مانند خرده فروشی ها یا مغازه های خدماتی کوچک، به علت منابع محدود بیشتر در معرض خطر عمل نکردن به تعهدات شان قرار دارند و این موضوع در میان مدت سبب از بین رفتن آنها می شود. داشتن مشتریان راضی و وفادار به معنی کسب وکار موفق است. بهترین روش برای راضی و وفادار نگه داشتن مشتریان به نام تجاری خود، عمل کردن به تعهدات است. اگر قول خدمات خاصی را داده اید، آن را انجام دهید، در غیر این صورت کسب وکارتان اعتبار خود را از دست می دهد و تاثیری منفی بر وجهه عمومی آن می گذارد. به یاد داشته باشید که موفقیت نهایی کسب وکارتان تنها مربوط به شما نیست، بنابراین این مشتریان هستند که قدرت ساخت یا شکست یک نام تجاری را دارند.