قهرمانان روی رینگ به مقام قهرمانی نمی رسند، بلکه روی رینگ به عنوان قهرمان شناخته میشوند. کسب موفقیت هم شبیه بازی بوکس است فرد به تمرینات روزانه و مرتب احتیاج دارد تا به مقام قهرمانی برسد. بنابراین این را بدانید که راز موفقیت را میتوان در برنامه های روزانه یافت.

مدیریت زمان را جدی بگیرید

همه کارآفرینانی که در مسیر موفقیت گام برمی دارند باید به برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند. برنامه ریزی روزانه یعنی شخص، تصمیم دارد زمان ارزشمند خود را روی فعالیت های سازنده و مفید سپری کند. اگر می بینید شرکت در جلسه ای هیچ مزیتی برای تان ندارد آن را از تقویم کاری روزانه خود حذف کنید. همچنین اگر می بینید مهلت انجام پروژه ای رو به پایان است کارهایی مانند کتاب خواندن و ورزش کردن را به زمان دیگری موکول کنید.

مهارت پیدا کردن در تنظیم برنامه روزانه، نه تنها قابلیت و بهره وری شما را بهبود میدهد، بلکه رضایت و خشنودی تان را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال تنها کافیست سه گزینه از فهرست وظایفی که دارید را طی هر روز کامل کنید. پس از مدتی متوجه میشوید که با این کار، نه تنها به اهداف خودتان نزدیکتر شده اید، بلکه احساس رضایتمندی بیشتری هم پیداکرده اید. این احساس موفقیت، به ویژه زمانی که اهداف بزرگی دارید، بسیار ارزشمند است. 

معمولا به تصویر کشیدن مراحل پیشرفت چنین اهدافی آسان نیست، زیرا در طول چند روز یا چند هفته محقق نمی شوند. اما به کمک رویکرد "سه کار مهم برای هر روز" قدم های موفق خود را می بینید و از آنها انگیزه می گیرید. این را نیز بدانید که مشکلات مرسوم فهرست وظایف روزانه برای مدیریت زمان عموما موارد زیر هستند:

  • تعدد گزینه ها، ما را خسته میکند.
  • ما به طور ناخودآگاه، در وظایف ساده تر غرق می شویم، درحالی که این وظایف به سادگی قابل انجام هستند.
  • ما به ندرت به وظایف مهم، اما غیر فوری (مانند یادگیری) مشغول می شویم.
  • فهرست های وظایف، به خودی خود ایده ای از زمانی که در دسترس ما است، ارائه نمی دهند.
  • این فهرست ها فاقد هرگونه ابزاری هستند که ما را نسبت به کار، متعهد نگه دارد.