گانت چارت پروژه: Gantt chart یک ابزار کنترل پروژه است که در برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و نظارت بر پروژه‌ها بکارگرفته می شود. استفاده از نمودار گانت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، همکاری و تعامل در شرایط دورکاری، تخصیص منابع و تعیین وظایفِ را بهبود می‌بخشد. طراحی گانت چارت پروژه معمولاً بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه انجام می‌شود. مطابق با استانداردهای معتبر مدیریت پروژه مانند PMBOK و ISO 21500، طراحی گانت چارت پروژه شامل مراحل زیر است:

 • 1. تعریف اهداف و محدوده پروژه و تعیین ساختار شکست کارها (WBS):
  • تقسیم پروژه به مراحل و فعالیت‌های فرعی مانند: حوزه های طراحی مهندسی، ساخت و تولید، تامین اقلام پروژه، تخصیص نیروی انسانی و بودجه بندی زمانی و مالی پروژه
  • شناسایی و سازماندهی کلیه کارهای مورد نیاز
 • 2. ترتیب‌دهی و تخمین زمان فعالیت‌ها:
  • تعیین روابط منطقی و وابستگی‌های بین فعالیت‌ها
  • برآورد زمان شروع، پایان و مدت زمان هر فعالیت
 • 3. محاسبه مسیرهای بحرانی:
  • تعیین مسیرهای بحرانی که با تاخیر در آن‌ها، پروژه به تاخیر می‌افتد
  • تمرکز بر مدیریت مسیرهای بحرانی
 • 4. ترسیم نمودار گانت:
  • ترسیم ستون‌ها برای فعالیت‌ها و نوارهای زمانی
  • نمایش آغاز، پایان و پیشرفت هر فعالیت
 • 5. تخصیص منابع:
  • تعیین نیازهای منابع برای هر فعالیت
  • تخصیص منابع انسانی، تجهیزات و مواد در زمان‌های مشخص
 • 6. پایش و کنترل اجرا:
  • ردیابی پیشرفت واقعی و مقایسه با برنامه از سه منظر پیشرفت زمانی، فیزیکی و مالی
  • اعمال تغییرات و بهبودها در صورت لزوم

این مراحل مطابق با بهترین استانداردهای مدیریت پروژه عمل می‌کند و به طور منظم باید طی اجرای پروژه تکرار شوند.

برای ترسیم گانت چارت پروژه، شما می‌توانید از چندین نرم‌افزار استفاده کنید:

 • Microsoft Project: این نرم‌افزار یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای مدیریت پروژه است که امکان ترسیم گانت چارت را فراهم می‌کند.
 • Gant Charts by GanttPRO: این نرم‌افزار آنلاین به طور اختصاصی برای ترسیم گانت چارت طراحی شده و دارای ویژگی‌های متنوعی است.
 • Asana: این ابزار مدیریت پروژه همچنین قابلیت ترسیم گانت چارت را دارد و امکان همکاری تیمی را فراهم می‌کند.
 • Trello: نرم‌افزار Trello امکان ترسیم ساده گانت چارت را ارائه می‌دهد و سایر قابلیت‌های مدیریت پروژه را نیز دارد.
 • Google Sheets: با استفاده از Google Sheets و الحاق افزونه‌های مناسب می‌توان گانت چارت را به راحتی ترسیم کرد.
 • Smartsheet: این ابزار آنلاین نیز امکان ترسیم گانت چارت و مدیریت پروژه را فراهم می‌کند.

انتخاب نرم‌افزار مناسب بستگی به نیازهای پروژه، سطح پیچیدگی، امکانات مورد نیاز و همچنین سلیقه و تجربه کاربر دارد. هر یک از این نرم‌افزارها ویژگی‌ها و کاربردهای مختلفی دارند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند.