جدیدترین تحقیقات نشان میدهد:

  • خلق فرهنگ مثبت:%۱۸، 
  • مزایای مالی اضافی:%۱۱، 
  • احترام و پاداش ها: %۱۰، 
  • تفویض اختیار: %۹ و 
  • فرصت پیشرفت شغلی:%۷ 

از بهترین روش هایی هستند که کارفرمایان به کمک آنها می توانند تجربه کاری و رضایت شغلی کارمندان شان را بهبود بخشند. این نتایج نشان میدهد که ارزش فرهنگ سازمانی به طور قابل توجهی بالاتر از مزایای مالی برای کارمندان است. یکی از این فرهنگ های سازمانی که می تواند نقش به سزایی در افزایش رضایتمندی کارکنان شرکت یا سازمان شما ایفا کند نهادینه کردن فرهنگ بازخورد دادن و بازخورد گرفتن راجع به عملکردها است.

داشتن بازخوردی مثبت راجع به کارکنان 

اگر کارکنان از شما هیچ بازخوردی دریافت نکنند، متوجه نمی شوند کارایی و عملکردشان در چه سطحی است و قاعدتا نمیتوانند عملکرد خودشان را بهبود ببخشند. از سوی دیگر اگر فقط انتقاد کنید، تأثیر معکوسی به جا می گذارید و باعث دلسردی آنها می شوید. بنابراین بهتر است بازخورد تان را به شیوه های مثبت ارائه کنید. این بازخورد مثبت است که به کارکنان یادآوری میکند باید چه کارهایی را بیشتر انجام دهند و چگونه از نقاط قوت شان استفاده بهتری داشته باشند. کارکنان از اینکه ببینند شما به عملکرد آنها توجه می‌‌کنید، خشنود می شوند. در همین حال می توانید نکاتی را که باعث بهبود و پیشرفت کارشان میشود به آنها یادآوری کنید.

انتقاد بدون پیشنهاد موثر نیست 

اجازه دهید کارمند تان بداند شما قصد سرکوب کردن او را ندارید. نکات منفی بازخورد انتقادی تان را با تمجید و تعریف بیان کنید. این بخشی از یک ترفند روانشناسی است که نمی گذارد به شخصیت وی ضربه بخورد. مهم این است که نشان دهید همه جوانب را در نظر دارید نه فقط یک عامل خاص را، برای مثال، میتوانید بگویید: "کارت در فلان پروژه عالی بود، نوشته شما بسیار صریح و واضح بود. فکر میکنم برای اثبات موضوع نیاز به تحقیق بیشتر هست ولی در کل کار مناسبی انجام شده است". این نکته مهم را نیز بدانید که انتقاد بدون پیشنهاد دادن موثر نیست و این گونه انتقاد همانند کار دریانوردی است که به ناخدا میگوید مسیر را اشتباه میروی اما قادر نیست مختصات مسیر درست را نیز نشان دهد.

از نسبت طلایی 3 به 1 ستفاده کنید

بنابراین اگر میخواهید بهترین بازخورد را به کارکنان تان ارایه کنید توصیه می شود تا جای ممکن در ارائه بازخورد از نسبت طلایی ۳ به ۱ استفاده کنید. یعنی نکات مثبت را ۳ برابر بیش از نکات منفی ببینید و بیشتر به آنها اشاره کنید. استفاده از نسبت ۳ به ۱ در ارائه بازخورد یکی از بهترین راههایی است که علاوه بر بهبود مدیریت شما، با افزایش روحیه در کارمندان باعث میشود عملکرد آنها نیز بهبود یابد.